Castellano

Política de privacitat

Avís d'intimitat de politica de privacitat: Les dades personal que es facilitin per correu electrònic, quedarà registrada en un arxiu de KETEX, S.A. amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Per tant, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta a la següent adreça :
Carrer de ca L'alegre de Dalt, 57, 08024 Barcelona.

AVÍS LEGAL
En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de la protecció de dades de caràcter personal, fem saber que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, s'incorporen a un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa Mercantil KETEX, S.A. CIF: A-08-133969, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 1216, Llibre 677, Secció 2ª, Foli 20 , Fulla Nº 8091. El propòsit d'aquest fitxer és gestionar el servei sol-licitat.


L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.ketex.es i mantenir actualitzada la informació proporcionada per KETEX, S.A. per tal que respongui en tot moment a la situació real, essent responsable de les manifestacions falses o inexactes que es pugin realitzar, així com els danys causats per aquest a KETEX, S.A. o tercers.


KETEX, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de KETEX, S.A.


Amb els límits establerts per la llei, KETEX, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines Web. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de KETEX, S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i informació no vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus de, ja que són merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu.

Les pàgines d'Internet de KETEX, S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, això no li fa responsable pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de KETEX, S.A. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de KETEX, S.A.

Així mateix, per accedir als serveis oferts a través del lloc web, KETEX, S.A. haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, us informen que les seves dades personals es ser incorporades i seran tractades als fitxers de KETEX, S.A., amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis. Tambè l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personal, al Carrer de ca L'alegre de Dalt, 57, 08024 Barcelona., o bé, enviar un correu electrònic a info@ketex.es

Propietat Intel·lectual
Els continguts intel-lectual subministrats per KETEX, S.A. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i sòn titularitat exclusiva de KETEX, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que informen. Mitjançant l'Adquisició de un producte o servei, KETEX, S.A. no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre ell, KETEX, S.A. es reserva tots estós drets. La transferencia d'aquets drets exigeixen consentiment previ per escrit del propietari de la mateixa, per tal que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests contingut.
La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a KETEX, S.A., als seus gráfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

KETEX, S.A. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, encara que s'han pres mesures raonables per assegurar que la informació ès correcta, KETEX, S.A. no pot garantir que en tot moment i circumstàncies que l'informació ès precisa, completa, actualitzades i, conseqüencia, no ser invocat-lo com si es tractès. KETEX, S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per errors o omisions en la informació continguda en les pàgines d'aquest lloc web.

KETEX, S.A. es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Això, en cap cas, assumeix cap responsabilitat derivada de l'ùs incorrecte de la web que pot dur a terme l'usuari, tant l'informació com dels serveis aquí continguts.

En cap cas KETEX, S.A.les seves sucursals i/o centres de treball, directors i/o apoderats, treballadors i, en general, personal autoritzat serà responsable de qualsevol dany, pèrdues, reclamacións o despeses de qualsevol tipus, del tant si venen, directament o indirectament, de l'ús o distribució del lloc web o de l'informació adquirida o accedida per o a través d'aquets, o els virus informàtics, fallades de funcionament o interrupcions en el servei o transmissió fracassos en la línia de l'ús del lloc web, tant per dirigir enllaç o altres mitjans, a tots els efectes legals que constitueixen avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments ocorren.

KETEX, S.A. no és responsable de webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no propia, es realitzarà per voluntat, risc i ventura exclusiva de l'usuari. KETEX, S.A. no recomana ni garanteix cap de informació obtinguda per a través de l'enllaç o vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús de altres vincles o webs, o de la informació obtinguda a través dell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o l'accés, o intentar utilitzar malament un vincle, tant amb connexió al lloc web de KETEX, S.A. i accedint a la informació d'altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació: 1) data i hora de la última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de les "cookies" seleccionant l'opció corresponent al seu programa navegador. No obstant això, KETEX, S.A. no es responsable de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament del lloc web.

Propietat Industrial i Intel·lectual
Aquestal web és propietat de KETEX, S.A. Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquets lloc web, les seves pàgines, pantalles, l'informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin a altres pàgines web de qualsevol filial o empresa propietat de KETEX, S.A., són privatius, llevat que expresament es datalli en cas contrari. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i papareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per KETEX, S.A., les filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol uso indegut de les mateixes per persones diferentes del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc, per això podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en la legislació espanyola o comunitaria.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tothom que tingui accés a aquesta pàgina web, no essent responsabilitat de KETEX, S.A. l'ús que l'usuari pot realitzar en la matèria, amb la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarrega els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o a advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de KETEX, S.A.

Llei aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Els Tribunals espanyols serà competens per conèixer quantes preguntes es susciti sobre l'interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.

E-mail: info@ketex.es